Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

steffs
9448 f205 500
Reposted fromprettyfoods prettyfoods
steffs
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viablairinne blairinne
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!

July 07 2015

steffs
1174 8225 500
Reposted fromUncertainty Uncertainty viablairinne blairinne
steffs
steffs
8818 fd98 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viablairinne blairinne
steffs
Mężczyźni potrzebują trzech kobiet - matki, żony oraz kochanki.
Trudno jest być wszystkimi naraz, ale można zmieniać role. Chodzi o to aby znaleźć złoty środek.
Daj mężczyźnie za dużo, a stracisz go. Daj mu za mało, a również go stracisz. Dawaj mu czasem za dużo, a czasem za mało, wtedy zostanie przy Tobie.
— — Lena Katarina Swanberg
Reposted fromojkomena ojkomena viaquotes quotes
steffs
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
steffs
 -Dlaczego dajesz mi tak gadać? Dlaczego się tym interesujesz?  - Lubię, kiedy ludzie się otwierają...  - Dlaczego?  - Nie wiem. To jest jak autoportret, czyż nie? Autoportret ze słów...
— Anna Gavalda – Po prostu razem
steffs
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
steffs

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
9643 778b
Reposted frompengin pengin viadreams-come-true dreams-come-true
steffs
5573 de8f 500
steffs
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
steffs
8233 cc2f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakochajmnie kochajmnie

thisisnotmyfairytaleendingg:

HOW TAYLOR SWIFT WALKS .

image

HOW DEMI LOVATO WALKS .

image

HOW BEYONCE WALKS .

image

HOW I WALK .

image

Reposted fromrockmusic rockmusic viaonebreath onebreath
steffs
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaonebreath onebreath
steffs
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaonebreath onebreath
steffs
7921 8bf7 500
Ławka w parku 
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viaonebreath onebreath
steffs
2042 78f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaonebreath onebreath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...