Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

steffs
9524 e761 500
Wcale że nie. Nawet tak nie myśl szowinistyczna świnio! Nienawidzę cię. Czekolada. Czemu ty mnie nigdy nie przytulaszzzz... Odgryzę ci rękę. Ukochaj!
Reposted fromraksha raksha viaonebreath onebreath
steffs
2199 4143 500
Kapelanka, Kraków, Poland.
4176 4d70 500
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viaonebreath onebreath
steffs
9655 5840
Reposted fromerial erial viaonebreath onebreath
steffs
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaonebreath onebreath
steffs
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatwarze twarze
steffs
4348 27dc
Reposted frommisterpeter misterpeter viatwarze twarze
steffs
7637 e8ad 500
Playing it Cool (2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianiechcechciec niechcechciec
steffs
3306 5584
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace vialulka lulka
steffs
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialulka lulka
steffs
19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23... cholera, przecież wiem, że o mnie nie myślisz
— 23:23
steffs
8855 d2d2
steffs
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
steffs
5171 5cac
steffs
Zgodnie z abchaskim obyczajem czasu spędzonego z gośćmi przy stole nie dolicza się do czasu przeżytego, bo człowiek wtedy pił i cieszył się.
— Swietłana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 vianieuciekaj nieuciekaj
steffs
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabka zabka viazabka zabka
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viazabka zabka
steffs
Reposted frommeem meem viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl